Sonet o sensacjach w NZZ
dla Bohdana Urbankowskiego 
jest arcyciekawa wiadomość 
odkrycie całkowita nowość 
perła dziennika zuryskiego 

to także rzecz dla profesora 
Jerzego Roberta Nowaka 
niesamowitość i to jaka 
można powiedzieć że furora 

Marta Kijowska opisuje 
jak polscy pisarze walczyli 
i przez to legendy im psuje 

cała Szwajcaria jej współczuje 
że gdzieś ją tego nauczyli 
jak to gdzie… w Polsce… jacyś szuje
Zurych, 9 stycznia 2004