Sonet o słowie NAUCZYCIEL
tej szkoły już nie ma – a szkoda 
bo liceum pedagogiczne 
miało coś co było magiczne 
za czym chowała się przygoda 

to słowo było na początku 
ono właśnie ciałem się stało 
potem między nami mieszkało 
szło z nami od wątku do wątku 

to nie jest tak że każdy może 
uczyć w szkole bo nie mógł dostać 
innej posady – mój Ty Boże 

Jezus Chrystus to NAUCZYCIEL 
słowo musiało wielkim zostać 
aby narodził się myśliciel
Zurych, 8 grudnia 2004