Sonet o detalach w przestrzeni
Theodoros Angelopoulos 
na premierze filmu "Eleni" 
bronił swoich mokrych przestrzeni 
wszak Ziemia płacząc znaczy nam los 

ten wielki filmowy poemat 
pokazuje dramat miłości 
jej rozkwit mimo przeciwności 
detale kształtują dylemat 

kiedyś o Nim wiersz napisałem 
dwudziestego siódmego kwietnia 
o urodzinach nie wiedziałem 

teraz spostrzegłem w internecie 
jak zgodność dat sprawę uświetnia 
skąd mogłem to wyczuć - czy wiecie?
Zurych, 2 maja 2004