Sonet o przedwczesnej euforii
wielu krzyczy często "Eureka" 
nie wiedząc że na czas szalony 
ten proch już został wymyślony 
przez starożytnego człowieka 

"nie wymyślaj prochu od nowa" 
powtarza wciąż jeden drugiemu 
gdy staje w obliczu problemu 
od którego aż boli głowa 

dlatego to co progresywne 
musi ulec weryfikacji 
aż stanie się konserwatywne 

to co najpierw zdaje się dziwne
pozbawione mistyfikacji 
ostaje się nagle naiwne
Zurych, 7 maja 2004