Sonet o ważności spraw drobnych
drobnymi sprawami zajęty 
zapomniałem że są też większe 
choć nie wiem które są ważniejsze 
a kto ma wiedzieć? może święty 

pięciu świętych w mym kalendarzu 
wszyscy mężczyźni a więc który 
pomoże mi wyjść z awantury 
dotyczącej luki w ołtarzu 

kłócimy się o to czy Shakespeare 
powinien wypełnić tę lukę 
katolik stworzył wielką sztukę 

narażał się – epokom służył 
okres podstępów się wydłużył 
po dwustu latach przyszedł empire
Zurych, 19 stycznia 2005