Sonet o zaletach mglistości
wieże kościołów katolickich 
zwieńczone krzyżami pokuty 
patrzą na piejące koguty 
na kościołach ewangelickich 

tylko mgła łączy te kościoły 
innej łączności między nimi 
nie ma - także między wiernymi 
myśl mglista łączy epistoły 

w codziennym byciu zwykli ludzie 
zanurzeni w swoich kłopotach 
różnice znaków gubią w trudzie 

mglistość - synonim niejasności 
wiąże jak dzieło o obrotach 
ciał niebieskich sens zawiłości
Zurych, 1 października 2005