Sonet bez magicznej formuły
każdy człowiek błądzi w detalach 
dziś bez komputera ani rusz 
o czym wie stróż tego nie wie Bush 
że popularność tonie w falach 

tak też jest z nowym polskim rządem 
bardzo bym chciał by się utrzymał 
i by każdy Polak się zżymał 
że Polska wciąż stoi nierządem 

gdyby "każdy" - to nielogiczne 
bo wtedy nie trzeba zżymania
jak chce myślenie ustawiczne 

w Szwajcarii formuły magiczne 
gwarantują czas utrzymania 
rządu stale - cechy dziedziczne
Twierdza Ciszy, 1 listopada 2005