Sonet z zabijaniem za wiarę
jako przyjaciel Pana Boga 
związek ze światem mam pojętny 
choć religijnie obojętny 
za co mnie kara czeka sroga 

Duch Święty mnie z kary oczyści 
bo między wiarami różnice 
przekraczają zawsze granice 
za którymi jest moc zawiści 

domorośli socjologowie 
mówią o różnicach etnicznych 
nie! - to są religie panowie 

przykład Jugosławii bez Tity 
gdzie doszło do walk demonicznych 
przeciwnik musiał być zabity
Zurych, 15 listopada 2005