Sonet ze Stokiem i z Towiańskim
szukać śladów życia polskiego 
na cmentarzu Sihlfeld dziś pora 
grób Zbigniewa Stoka aktora 
dalej Andrzeja Towiańskiego 

po Towiańskim trochę zostało 
każdy wie kim był i co czynił 
że swą towiańszczyzną zawinił 
był kimś - do wielkości za mało 

po Zbigniewie Stoku została 
nazwa teatru piwnicznego 
THEATER STOK - aura wspaniała 

Gottfried Keller też tu spoczywa 
upiekł bohatera ślicznego 
plewy wyszły z tego pieczywa
Zurych, 2 listopada 2005