Sonet o pewnym happeningu
napisałem do prezydenta 
że po Japonii i UeSA 
Szwajcaria największe szanse ma 
być przykładem w trudnych momentach 

kopie tego listu wysłałem 
do wszystkich burmistrzów i wójtów
nie namawiałem ich do buntów 
ale w myślach taki cel miałem 

powiedział tak słynny de Tocqueville 
że gmina pochodzi z rąk Boga 
pora powrócić do tamtych chwil 

człowiek jest istotą zbiorową 
a więc nie on sam a załoga 
z nim ma tworzyć rzecz wartościową
Zurych, 25 listopada 2005