Sonet o posiadaniu władzy
na wstępie posiedzenia rządu
gdy premier wchodzi wszyscy wstają 
jak na Kremlu cara witają 
rzecz pozostawiam do osądu 

pani minister coś nadała 
co nie jest zgodne z partii linią 
"milczeć!" padł rozkaz - z tą opinią 
rada ministrów się zgadzała 

panuje strach - "milczenie złotem" 
szef resortu do wypowiedzi 
nie ma prawa - "sprawa na potem"

"kto nie jest z nami ten przeciw nam" 
stara pożywka dla gawiedzi 
"co masz... czy władzę?" - 
                 "co mam to mam"
Zurych, 9 listopada 2005