Sonet dawnego przeciwnika
do Szanownego Generała 
krótki telegram wysłać chciałem 
ale go jakoś nie wysłałem 
uczucie drżało myśl nie chciała 

"gratuluję śmiałej decyzji 
stan wojenny był wyzwoleniem 
nikt już nie straszy zniewoleniem 
tylko programem w telewizji" 

potem kilka formuł zdawkowych 
obok "...zdrowia i pomyślności" 
nie brak akcentów rozrywkowych 

Mądremu Człowiekowi życzę 
spokoju i wytrzymałości 
w sonecie zasług nie wyliczę
Zurych, 14 grudnia 2005