Sonet z wyborem prezydenta
Claude Janiak prowadził obrady 
zgromadzenia narodowego 
wybór prezydenta nowego 
poprzedziły zwykłe tyrady 

Moritz Leuenberger wybrany 
został Szwajcarii prezydentem 
partia ludowa - oponentem 
(w każdej zagrodzie są barany) 

tylko przez rok będzie prowadził 
posiedzenia rządu - Bundesrat 
będzie reprezentował na świat 

już z samej nazwy będzie radził 
rzecz skończy się tylko na radach 
bo władza tkwi w gminnych układach
Zurych, 7 grudnia 2005