Sonet o pożegnalnej porze
Jan Paweł Drugi ciężko chory
urbi et orbi błogosławił 
smutne wrażenie pozostawił 
wstępem do pożegnalnej pory 

Polacy nie znoszą Papieża 
słowami Jego pogardzają 
na przekór durniom dogadzają 
z hańbą dla polskiego żołnierza 

dopóki nie był Ojcem Świętym 
dziewięćdziesiąt procent ludzkości 
słowa Polska wcale nie znało 

swoim urokiem niepojętym 
doprowadził do odwrotności 
ale co z tej Polski zostało?
Twierdza Ciszy, 28 marca 2005