Sonet o możliwościach woli
różnica między wolną wolą 
a wolą bożą jest ogromna 
pierwsza jest silna druga skromna 
odwrotne proporcje nas bolą 

powinno być przecież inaczej  
bo jeśli Pan Bóg jest wszechmocny 
to powinien być nam pomocny 
nie karać a popierać raczej 

ksiądz Twardowski raz mi powiedział 
że nie ma wcale kary bożej 
kara to nie jest boski przedział 

fatalistyczne narzekania 
głoszą że będzie jeszcze gorzej 
Bogu zostaną dociekania
Twierdza Ciszy, 1 czerwca 2005