Sonet o miejscach pojednania
cmentarze dawnych przeciwników 
są dziś miejscami pojednania 
ta sprawa jest godna uznania 
na pewno zyska zwolenników 

jak rzekła Janina Zamoyska 
"z oceną jeszcze poczekajmy" 
póki co zmarłym hołd oddajmy
współczesny Lwów to już nie Polska

każdy z nas ma własne mniemanie
w tej chwili lepsze jest milczenie 
i niech tak na wieki zostanie 

Armia Halicka - "Galicyjska" 
to językowe wypaczenie 
Halicz a nie "Galicz" z rosyjska
Twierdza Ciszy, 24 czerwca 2005