Sonet z tłem wolnoeuropejskim
Polskie Radio w programie pierwszym 
nadało wywiad z profesorem 
w antenie powiało odorem 
z brudnych teczek w zasięgu szerszym 

ten profesor mówił o "liście 
ubeków" w sensie przeoczenia 
dla mnie rzecz nie do wybaczenia 
więc żądam kary oczywiście 

podobnych audycji słuchałem 
w tak zwanym okresie minionym 
dlatego z kraju wyjechałem 

nie ulegnę manipulacji 
także podstępom zabronionym 
w chorej na zawiść demokracji
Zurych, 12 września 2005