Sonet o rozwoju kariery
podstawówki nie ukończyłem 
ale do średniej mnie posłano 
niestety ukończyć nie dano 
więc się o studia zahaczyłem 

potem pisałem doktoraty 
pierwszy drugi trzeci i czwarty 
a ponieważ byłem uparty 
starałem się unikać straty 

to nie koniec mojej kariery 
kiedy już byłem profesorem 
zapytano mnie o papiery 

ja im na to "ale za ile?" 
i dalej działałem z uporem 
aż nadeszły wieczności chwile
Twierdza Ciszy, 1 listopada 2006