Sonet z powszechną grypą głodu
od prymitywnego niebytu 
do wielkiej komercjalizacji 
od zalążków cywilizacji 
do konsumcyjnego przesytu 

gdy większość ludzkości głoduje 
bez względu na zdanie Ksantypy 
wszędzie z powodu ptasiej grypy 
niszczy się drób - co głodny czuje? 

rolnikom się trud nie opłaca 
panuje nadmiar urodzaju 
praca swój dawny sens zatraca 

nie porównujmy kosztów wojny 
z kosztami straconego raju 
bo nie każdy jest bogobojny
Twierdza Ciszy, 2 listopada 2006