Sonet o związku sztuki z ludem
dzieje teatru zuryskiego 
to też historia mentalności 
zuryszan i ich działalności 
według przykładu paryskiego 

jedno jest pewne że to była 
od dawna sztuka teatralna 
w wielu wypadkach ekstremalna 
i jeszcze się wciąż nie przeżyła 

lud bardzo często protestował 
bo nigdy nie był progresywny 
choć po czasie zdanie prostował 

Dürrenmatt mógłby zostać świętym 
lecz był za bardzo agresywny 
w sensie nie dla wszystkich pojętym  
Zurych, 5 czerwca 2006