Sonet o tym kim teraz jestem
nie jestem żadnym polonusem 
z małej litery kolonijnym 
ani działaczem polonijnym 
jestem pisarzem ze statusem 

pszczoła mnie żądłem naznaczyła 
gdym się rodził w pasiece Dziadka 
piszę po polsku tak jak Matka 
mnie przy kolebce nauczyła 

na co dzień mówię po niemiecku 
albo w języku esperanto 
sprawy załatwiam po kupiecku 

często w innych krajach pisuję 
lecz w trosce o to lub o tamto 
w mym kraju w Szwajcarii głosuję 
Zurych, 1 września 2006