Sonet już bez obywatelstwa
musiałem podjąć tę decyzję 
nie chcę mieć polskiego paszportu 
względem psychicznego komfortu 
bo nie chcę wchodzić w hipokryzję 

uprawianą przez polskie rządy 
i te z betonowej lewicy 
i te z jaskiniowej prawicy 
mnie niosą całkiem inne prądy 

aby zrzec się obywatelstwa 
wystarczy moja deklaracja 
a nie formularze z poselstwa 

oświadczam że obywatelem 
Polski już nie jestem bo racja 
chochołów mija się z mym celem 
Zurych, 17 września 2006