Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

Ośmielam się przesłać Panu Prezydentowi kopię mojego listu, skierowanego ongiś do prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego. Treść tego listu jest ciągle aktualna, łącznie z treścią załączonej książki Arthura Baura "Fenomen szwajcarski", wydanej dawno, ale  system demokracji bezpośredniej w Szwajcarii nie zmienia się z dnia na dzień, on ciągle trwa, nie dzieli społeczeństwa pół na pół z zagorzałą wrogością stron przeciwnych jak w USA i także ostatnio w Polsce. Nie kompetencje funkcjonariuszy państwowych są ważne, ale cały system polityczny, który tychże wybiera.
W słowniku języka polskiego są dwa jednakowe słowa, z małej i z dużej litery napisane - "szwajcar" i "Szwajcar" - one wyjaśniają i są dowodem na przejście od biedy do bogactwa.
Całą resztę pokazał Arthur Baur w treści książki "Szwajcarski fenomen".

Z wyrazami szacunku i z życzeniami sukcesów w pracy dla dobra PolskiZurych, 1 września 2017

» List do prezydenta Lecha Kaczyńskiego