Sonet o tym co pozostało
po latach naiwność młodości
nie wywołuje już uśmiechu
ani nawet poczucia grzechu
zagubiła się w dojrzałości

entuzjazm tamtych lat pozostał
w postaci siły doświadczenia
które wciąż nabiera znaczenia
gdyż los się z przygodą nie rozstał

mówi się że dokądś coś ciągnie
wiadomo że zawsze do celu
tak długo aż ten cel osiągnie

przypadek nam drogę wyznacza
jak wiemy błądzących jest wielu
na szczęście nie każdy rozpacza
Zurych, 18 sierpnia 1996