Sonet z walorem samouctwa
wielokrotnie już doświadczyłem
że samoucy są mądrzejsi
nieskrępowani odważniejsi
wiele się od nich nauczyłem

samouk wchodzi do zawodu
na ogół z pozycji stanowczej
odkrywczej a nie naśladowczej
choć ma kompleksy bez powodu

dopiero potem gdy jest pewny
że może wykazać się wiedzą
staje się nad wyraz wylewny

w literaturze wszyscy prawie
na samoucznym stołku siedzą
i decydują w swojej sprawie
Zurych, 28 sierpnia 1996