Sonet o znaczeniu zdań z PUNO
gdzie kocham i jestem kochany
tam mieści się moja ojczyzna
nie znoszę wyrazu obczyzna
jest jakby wrogością utkany

zwrot PUNO - to przecież jest kara
znaczenie potwierdzą lingwiści
spotkają się antagoniści
i z wiedzy wyniknie ofiara

Polono-Helvetica znaczy
że „Zemstę” Aleksandra Fredry
na Schwyzertütsch ktoś przetłumaczy

dwa banki jak winne „Reblusy”
na dłoni wyrosną mi cedry
a dzielnym tłumaczom kaktusy
Zurych, 4 lutego 1997