Sonet o zaletach słabości
sztuka nie zna żadnej jakości
liczy się w niej oryginalność
gdy forma przerasta banalność
mówimy o wyjątkowości

możemy wymieniać wartości
choć rzecz jest tak wątła i krucha
że tylko czujemy jej ducha
ukrytego wśród subtelności

w sztuce występują skrajności
tak jak gospodarność u Prusa
była przyczyną uległości

kiedy twórca dotknie wielkości
przychodzi dość często pokusa
odpocząć w zaletach słabości
Zurych, 20 sierpnia 1997