Sonet w A i Be równocześnie
dwa sygnały przerwa i potem 
wiadomo że Witod spóźniony 
najpierw odezwały się dzwony 
z prawie sekundowym przewrotem 

"śpiewasz w A i Be równocześnie 
to się dzisiaj prawie nie zdarza"
to mnie wcale nie upokarza 
i nie chcę się cieszyć przedwcześnie 

rzecz mi się nadzwyczaj podoba 
jest dopasowana do treści 
to będzie prawdziwa ozdoba 

dadaizm to także choroba 
w abstrakcji tak wszystko pomieści 
że żyje umarła osoba
Zurych, 7 grudnia 1998