Sonet o tym że ziemia drgała
zaledwie kilka sekund strachu 
a szkody nie do obliczenia 
wokoło ogromne zniszczenia 
brak wody jedzenia i dachu 

"trzęsienie ziemi nawiedziło" 
jak gdyby ono miało nogi 
przyszło i odeszło dla trwogi 
a przecież co szkód wyrządziło 

znów ziemia w Italii zadrżała 
bez paniki ludność wytrwała 
choć przecież na pewno się bała 

nie ma na to ani lekarstwa 
ani antyustawodawstwa 
rzecz w gestii boskiego włodarstwa
Zurych, 29 marca 1998