Sonet o straszeniu Żydami
mnie w domu Żydami straszono 
albo groźnymi Cyganami 
lecz prawdę mówiąc między nami 
serdecznie ich zawsze goszczono 

w czas wojny Dziad Żydów ukrywał 
potem ich wszystkich rozstrzelano 
a nas za to prześladowano 
po wojnie ich jednak przezywał 

za komunizm i za udręki 
"to Żydzi są winni za to zło..." 
więc Żydom nie podawał ręki 

aż kiedyś spotkał Morgensterna 
który mu powiedział o co szło 
że Polska bez Żydów mizerna
Zurych, 19 stycznia 2001