Sonet składany w rytmie marsza
są rzeczy całkiem oczywiste
lecz nie wiadomo z której strony 
dojść do nich bez żadnej ochrony
z korzyścią dla tego co czyste

weźmy szlachetny powód walki
w której jedna ze stron przegrywa
zwycięzca później odpoczywa
dla przegranych są katafalki

zadufani bohaterowie
obnoszą się ze swym zwycięstwem
swe wady przykrywają męstwem

w klepsydrach nie piszą na zdrowie
tylko wymieniają ordery
w rytmie marsza raz dwa trzy cztery
Zurych, 18 sierpnia 2001