Sonet z możliwością zbawienia
powstał z Grobu i śmierć pokonał
za Nim wszyscy zjadacze chleba
poprzez czyściec idą do nieba
za to że On na Krzyżu skonał

ta filozofia choć zawiła
na ogół ludzi przekonuje
bo z nią się każdy dobrze czuje
po prostu ona świat zbawiła

w niebie za dobre sprawowanie
czeka wiekuista nagroda
za grzechy zaś pokutowanie

o tym że zło jest często dobrem
lub odwrotnie – istnieje zgoda
chociaż lis nie może być bobrem
Zurych, 31 marca 2002