Sonet ze wspomnieniem poety
to był poeta bardzo znany 
mniej znane były jego wiersze 
ci co mają mniemanie szersze 
piszą że był także kochany 

prawda jest jednak oczywista 
że prawie nikt wierszy nie czyta 
choć czasem o poezję pyta 
tylko jakiś awenturysta 

"jaka szkoda że on nie żyje" 
"dla poezji to wielka strata"
czytelnik więcej nie odkryje 

żadna strofa grzechów nie zmyje 
najwyżej trochę figli spłata 
potem zdania będą niczyje
Zurych, 20 kwietnia 2003