Sonet na zawołanie CZUJ DUCH
harcerstwo to alternatywa
na ideologiczne czasy
pod bokiem tej czy innej klasy
drużyna pod żaglami pływa

inny związek miał być ważniejszy
klasowo czysty jak "struktura
kryształu" - jak nomenklatura
żagiel był jednak potężniejszy

niektórzy z dawnych towarzyszy
co w swą wielkość święcie wierzyli
znowu do władzy dostąpili

dziś głosu tego nikt nie słyszy
że ci co wysoko mierzyli
mamonie się sprzeniewierzyli
Twierdza Ciszy, 6 czerwca 2003