Sonet o życzeniach z grzmotami
burza śnieżna przyszła z grzmotami 
jak życzenia walentynkowe 
mocne i na wszystko gotowe 
z psotami nie tylko z kwiatami 

Zbyszek Dobrzyński urodziny 
sześćdziesiąte dziewiąte święci 
więc pewnie sięga do pamięci 
do walentynkowej godziny 

my tak daleko nie sięgamy 
razem zaledwie lat dwanaście 
nasze pegazy zaprzęgamy 

znowu zagrzmiało za oknami 
rewolucja w niebieskiej kaście 
Walentynek z Walentynami
Zurych, 14 lutego 2005