Sonet z zawiłą odpowiedzią
pytanie „czy jest pan wierzący?“ 
odpowiedź „jestem katolikiem  
z racjonalistycznym unikiem!“ 
temat zawiły i parzący 

na podobnie brzmiące pytanie 
Peter von Mat nie odpowiedział 
bo wiedział dobrze na czym siedział 
dodał „jako katolik…“ zdanie 

sakrament chrztu drogę wyznacza  
wpisuje nas na listę wiary 
od której nie ma odwołania 

gdy Bóg grzesznikowi wybacza 
nie żąda od niego ofiary 
ani wielkiego powołania
Zurych, 6 kwietnia 2005