Sonet o przeciętnym człowieku
człowiek jest z natury nieśmiały 
dość często nawet nieporadny 
a w tym co czyni niedokładny 
po prostu jest niedoskonały 

szasta przeciętnymi miarami 
w Moskwie elita biesiaduje 
trzy czwarte ludzkości głoduje 
ale on wzrusza ramionami 

ważne gdzie stoi albo siedzi 
w którym go miejscu ustawiono 
w pierwszym rzędzie czy wśród gawiedzi 

zachwyca się i łzę uroni 
wierzy że do niego mówiono 
o potrzebie użycia broni
Zurych, 9 maja 2005