Sonet z darem chleba i wina

w porównaniu z moją Barbarą
jestem językowym kaleką
pokonałem drogę daleką
mierzoną całkiem inną miarą

wprawdzie bywam interlingwistą
i spełniam swoją umiejętność
ale gdy chodzi o pojętność
przy Barbarze jestem statystą

dlatego nie piszę już wierszy
w innych językach poza dwoma
ta decyzja ma kontekst szerszy

być biegłym tylko w swojej mowie
a posługiwać się wieloma
chwaląc chleb i wino - na zdrowie


Zurych, 22 listopada 2014
» Toast za tych co na morzu
» Cykle sonetów