Sonet z nagim skutkiem pisania

fama głosi że król jest nagi
ja też tylko całkiem inaczej
nagość jest przyjemnością raczej
a nie karą za brak odwagi

konkluzja z baśni Andersena
stała się powszechnym przysłowiem
jak jest ze mną tego nie powiem
milczy moja intymna scena

nie zamilkłem jeszcze na stałe
bo to co czynię jest przygodą
której przeznaczenie jest trwałe

w osiemdziesięciopięciolecie
wznoszę toast zwyczajną wodą
za nagość ale nie w budżecie


Zurych, 18 lipca 2023

» Sonet z urodzinowym odblaskiem
» Sonet o rzewnym wspominaniu

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM