Sonet o tym co napisałem
spisałem to co sam przeżyłem
wszystko w tych wierszach 
                    jest prawdziwe
osoby duchy wiecznie żywe
kilku nazwisk nie wymieniłem

można na podstawie tych wierszy
trzysta sześćdziesiąt sześć powieści
napisać wzbogacając treści
każdy fakt tak ważny jak pierwszy

być może coś tu opuściłem
to znaczy że już tym nie żyję
albo w innych książkach zmieściłem

na przykład zmieniłem poglądy
paliłem i piłem - nie piję
nie palę - co prądy to sądy
Zurych, 28 grudnia 1995