Sonet z lewej i z prawej strony
zaczęło się wcześniej w Lublinie
następnie wzmocniło się w Gdańsku
po robociarsku nie po pańsku
jak w kamieniołomach w Strzelinie

“wyklęty powstań ludu ziemi”
śpiewano też „Bogurodzicę”
lecz któż tam popierał prawicę
kto zdradził - kto trzymał ze swymi

dziś wszystko stanęło na głowie
nie widać prawdziwej lewicy
lecz są liberalni posłowie

robotnik nie trzyma już młota
chłop nie żnie już sierpem pszenicy
a rządzi jak zwykle miernota
Zurych, 30 sierpnia 1995