Sonet z refleksją na rozstaju
tam wtedy na brudnym Dunaju
choć etos był raczej zwycięski
naprawdę poczułem smak klęski
i znalazłem się na rozstaju

zrozumiałem bezsens działania
przeciwko wszystkim i wszystkiemu
co służyć ma czemuś wzniosłemu
nie wywołując przekonania

zapadło więc postanowienie
uciec od złudzeń tego świata
jakby ponowne narodzenie

spodkałem Konradowe cienie
a że zysk był większy niż strata
nastąpiło ich przekroczenie
Zurych, 17 sierpnia 1996