Sonet o ostrożnych dwóch razach
nastąpił ciąg dalszy zdarzenia
naprzeciw sąsiadki jest pralnia
ta bliskość z baczności nie zwalnia
po chwili zamarła z wrażenia

„przyszedłem odwiedzić Alicję”
ten łobuz udawał wciąż śmieszka
„w tym domu nikt taki nie mieszka”
wnet zawiadomiono policję

jeżeli przestępstwo się uda
to sprawca przychodzi dwa razy
nie speszy go żadna ułuda

nadarza się właśnie sposobność
by ważne przypomnieć przekazy
„o s t r o ż n o ś ć  jeszcze raz ostrożność”
Zurych, 25 marca 1997