Sonet o stronach chrześcijaństwa
Wielkiego Czwartku tajemnica
ukryta jest w chlebie i winie
jak skutek tkwi zawsze w przyczynie
tak w zdradzie Judasza prawica

po prawej stał Piłat dręczyciel
po lewej sami buntownicy
rybacy biedni wyrobnicy
i Jezus Chrystus nauczyciel

szerzyły się nowe poglądy
Konstantyn odwrócił bieguny
natychmiast zmieniły się rządy

z katakumb wyszli męczennicy
konsystorz zastąpił komuny
czy Kościół wróci do lewicy
Zurych, 27 marca 1997