Sonet o wiedzy i niewiedzy
początku nie ma linia ciągła
nie ma też we wszechświecie końca
nasz umysł pojął miejsce Słońca
i to że Ziemia jest okrągła

myśl może walczyć z Absolutem
lecz nie ogarnie Tajemnicy
chociaż jej lot nie zna granicy
wciąż atut przecina atutem

dlaczego księżna Karolina
nie poślubiła Franza Liszta
wie pewnie skłócona rodzina

dlaczego są dziury w kosmosie
wie tylko ta Wszechmoc Wieczysta
co ładu dogląda w chaosie
Zurych, 8 marca 1997