Sonet o tym czy jeden czy dwa?
dwaj bracia sławni Humboldtowie
żyli w epoce nienawiści
a jednak czerpali korzyści
z twórczości szlachetni panowie

Wilhelm mnie bardziej przekonuje
lingwistyką i filozofią
zaś Aleksander flirtem z Zofią
Pani Wszechwiedzy spisek knuje

czyż ważne który bardziej sławny
choć słyszy się wciąż to pytanie
problem zaczyna być zabawny

zażarta dyskusja ciągle trwa
tak samo w Berlinie wahanie
uniwersystet jeden czy dwa
Zurych, 23 czerwca 1997