Sonet z polemiką w recenzjach
Dietrich Weidmann paszkwil napisał 
Loderera myśli przetwarza
obaj chcą dobrze dla pisarza  
ale żaden się nie popisał 

ekwilibrystykę uprawiam 
obydwu muszę podziękować 
nie wolno mi wcale pomstować 
bo słabych not się nie obawiam 

jako istota wspólnotowa 
muszę się jakoś przystosować 
do różnych w mojej sprawie sądów 

dochodzi sprawa zarobkowa 
nad którą się trzeba litować 
gdyż też zależy od poglądów
Zurych, 23 czerwca 1998