Sonet o hurranowomowie
przeglądam przyLOTne gazety
gdy czytam „VIP-y przyjechały”
to czuję „pisały cymbały”
tak w każdym numerze - niestety

zdarzają się dziwne spolszczenia
zupełnie obca koniugacja
bo pluralizm i demokracja
w języku spełniają roszczenia

sam w liście do „Literatury”
napisałem że trafia mnie „szlak”
zamiast „szlag” - to wynik brawury

co prawda błąd niegramatyczny
ani też ortograficzny - tak
po prostu - błąd merytoryczny
Zurych, 27 czerwca 1997