Sonet z kompleksem galicyjskim
Kraków był wciąż prowincjonalny 
to kompleks utraty stolicy 
a także szalbierstwo Piwnicy 
mające aspekt subsocjalny 

w Galicji też nie był stolicą 
Franz Joseph postraszył policją 
i do Lwowa poszedł z Galicją 
gród był tylko skromną dzielnicą 

gdy się słyszy słowo "Galicja" 
kojarzy się zaraz prowincja 
nowobogacka sodalicja 

Podole w herbie grzeje Słońcem 
szlachcic z chłopem straszą zaskrońcem 
tego kto galicyjskim gońcem
Zurych, 4 lutego 1999