Sonet w złudzie łatwego życia
żyć łatwo to największa trudność 
wymaga dość częstych wyrzeczeń 
i wysłuchiwania zaprzeczeń 
łatwe życie to także nudność 

mimo to ludzie zawsze dążą 
z uporem do łatwego życia 
chcą mieć w bród jedzenia i picia 
ich myśli wokół bogactw krążą 

snuł się po ulicach Zurychu 
z nadzieją że zdoła wziąć sobie 
chociaż troszeczkę z ich przepychu 

głodował wycierał barłogi 
zmartwienie siadło na wątrobie 
z łatwości pozostał ubogi
Zurych, 7 maja 1999